ทำไมถึงต้องทำสินเชื่อกับเรา

อนุมัติเร็ว

อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 10,000 – 5,000,000 บาท ได้ภายใน 1 วันทำการ หรือ 2 ชั่วโมง (ภายหลังการตรวจสอบ) **เพราะบางกรณี ลูกค้าไม่สามารถรอเงินจากแหล่งเงินที่ทำสินเชื่อขนาดใหญ่เพื่อมาใช้หมุนในธุรกิจได้ทัน 

ฟรีค่าประเมิณ

ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในพนักงานของเราได้เลยว่าจะไม่มีการเก็บเงินค่าประเมิณเอกสาร หรือการโอนเงินค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

พร้อมให้คำปรึกษา

เรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านการวางแผนการใช้เงินรวมถึงปรับโครงสร้างต่างๆ ให้กับธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้

บริการเด่น

เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ดังนั้นเราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนลูกค้าให้ประสบควาามสำเร็จตามเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้