ห้อง E 06

อัตราการชนะ
ตาถัดไป
รอผล
รอผลสักครู่..

PLAYER

BANKER

B P T
สถิติการถูกที่ผ่านมา 0%
รอบที่ จำนวนไม้ ผลที่ได้
รวมผล รวมชนะ รวมแพ้
0 0 0